Regnskapsordboken

Sluttseddel


Hva er en sluttseddel?

En sluttseddel er en avtale om kjøp av aksjer mellom den som selger og den som kjøper aksjene.

Hva skal en sluttseddel inneholde?

En sluttseddel skal inneholde minst følgende:

  • hvem er selgeren
  • hvem er kjøperen
  • i hvilket selskap selges/kjøpes det aksjer
  • hvor mange aksjer selges/kjøpes og til hvilken pris
  • hvordan betalingen for aksjene skal skje.

Hvordan skriver jeg en sluttseddel?

Den enkleste måten å skrive en sluttseddel på et å laste ned og benytte vår mal, som du kan laste ned her.

© 2021 Luca Labs AS.