Regnskapsordboken

Kontoplan


Hva er en kontoplan?

Kontoplanen er en liste over regnskapskonti som er tilgjengelig for bedriftens regnskapsføring.

I en norsk kontoplan utgjør konti i 1000- og 2000-seriene balansen, mens konti i 3000- til 8000-seriene brukes til resultregnskapet.

Her kan du lese om kontoseriene som ligger i en kontoplan:

1000-serien: Eiendeler

Konto 1000 til 1999 inneholder bedriftens eiendeler - f.eks.

 • penger på en bankkonto
 • det dine kunder skylder deg (“kundefordringer”)
 • varer du har på lager

2000-serien: Egenkapital og gjeld

Konto 2000 til 2099 inneholder bedriftens egenkapital, f.eks.

 • aksjekapital som ble satt inn når selskapet ble stiftet
 • egenkapita som bedriften har bygget seg opp gjennom virksomheten

Konto 2100 til 2999 inneholder bedriftens gjeld, f.eks.

 • det du skylder dine leverandører
 • lån du har tatt opp

3000-serien: Salg- og driftsinntekt

Konto 3000 til 3999 inneholder bedriftens inntekter, f.eks.

 • inntekt fra salg
 • leieinntekt
 • provisjonsinntekt

4000-serien: Varekostnad

Konto 4000 til 4999 inneholder det din bedrift har forbrukt av varer, f.eks.

 • forbruk av innkjøpte råvarer
 • forbruk av innkjøpte varer for videresalg

5000-serien: Lønnskostnader

Konto 5000 til 5999 inneholder lønnskostnader, herunder f.eks.

 • lønn til ansatte
 • arbeidsgiveravgift
 • kantinekostnader

6000-serien: Andre driftskostnader

Konto 6000 til 6999 inneholder andre driftskostnader som f.eks.

 • leie for kontorlokale
 • regnskapsfører og revisor
 • telefonregningen

7000-serien: Andre driftskostnader

Konto 7000 til 7999 inneholder andre driftskostnader som f.eks.

 • reklame
 • gaver
 • bankgebyrer

8000-serien: Finansinntekter og -kostnader

Denne serien brukes til å bokføre f.eks.

 • rentekostnader på et lån
 • skatt på overskudd
 • utbytte

Hvor finner jeg min kontoplan?

I skybaserte regnskapsprogrammer som Luca Regnskap finner du din kontoplan i innstillingene.

© 2021 Luca Labs AS.