Regnskapsordboken

Fastlønn


Fastlønn er en fast avtalt lønn som bedriften (arbeidsgiveren) utbetaler til en ansatt.

Fastlønn kan avtales månedlig (f.eks. 40 000 kroner per måned) eller årlig (f.eks. 480 000 kroner per år). Beløpet som avtales er et bruttobeløp, altså før skatt, som vil trekkes fra fastlønn.

Forskjeller mot andre lønnsarter

Den viktigste forskjellen mellom fastlønn og andre lønnsarter, som f.eks. timelønn eller bonus, er at lønnen er nettopp “fast” - den skal komme “uansett” så lenge som den ansatte jobber og er ikke avhengig av en timeliste (som f.eks. med timelønn) eller av å nå ekstraordinære resultater (som f.eks. med en bonus).

Skatt og feriepenger

I de fleste tilfellene er fastlønn skattepliktig og telles med når feriepenger skal beregnes.

Slik betaler du ut fastlønn

I Luca Regnskap er fastlønn en lønnsart som du enkelt kan legge til på ansatte og kjøre lønn på. Da beregner systemet bla. skattetrekk og arbeidsgiveravgift for deg. Se vår guide til lønnskjøring.

© 2021 Luca Labs AS.