Regnskapsordboken

Bruttolønn og nettolønn


Hva er forskjellen mellom bruttolønn og nettolønn?

Bruttolønn er den lønnen som avtales mellom bedrift og ansatt, mens nettolønnen er det den ansatte får utbetalt etter at skatt er trukket.

Bruttolønn

Bruttolønn er lønnen som står i arbeidskontrakten, f.eks. kan det være 40 000 kroner i måneden, eller en årslønn på 480 000 kroner, eller en timelønn på 200 kroner.

Nettolønn

Nettolønnen er pengene den ansatte får utbetalt til bankkontoen sin. Da har arbeidsgiveren allerede trukket ifra skatt.

Hvor mye lønn får jeg utbetalt?

Det du får utbetalt er din nettolønn. I utgangspunkt er det den avtalte lønnen din minus skattetrekk. Det er skattekortet ditt som bestemmer hvor mye skatt arbeidsgiveren trekker.

I praksis kan utregningen av det eksakte beløpet være ganske komplisert, og det er nok derfor mange bedrifter benytter et lønnsprogram.

Andre elementer som også har noe å si for mye du får utbetalt er f.eks.:

  • bonus - dersom du skal få en bonus
  • kantinetrekk - dersom du får gratis lunsj på jobben
  • elektronisk kommunikasjon - dersom du har en mobil fra jobben som du også kan bruke privat
  • tilbakebetaling av utlegg - dersom du har kjøpt noe med dine egne penger som jobben skal ha
  • ferie - dersom du tar ferie eller får utbetalt feriepenger

Et eksempel

Sara jobber som selger i Butikk AS. Hun har en årslønn på 480 000 kroner.

Dette tilsvarer en månedslønn på 40 000 kroner brutto.

Ifølge Sara sitt skattekort skal Butikk AS trekke 35% skatt.

Butikk AS utbetaler da 26 000 kroner til Sara (netto) og trekker 14 000 kroner i skatt. Trukket skatt “parkerer” Butikk AS på et skattetrekkskonto, og betaler skatten senere inn til skattemyndighetene.

© 2021 Luca Labs AS.